Coöperatieve dieptemetingen. Verbeterde voorspellingen. Continu beschikbaar. Altijd actueel.

Als schipper ken je de vaarweg als je broekzak. Wisselende waterstanden en veranderende rivierbodems maken het echter moeilijk om voorspellingen te doen over de beschikbare diepte en bevaarbaarheid van een rivier. Bovendien heeft de binnenvaart steeds vaker te maken met extreme riviersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Optimaal afladen en efficiënt varen blijft dus een uitdaging.

Gelukkig zijn de meeste schepen tegenwoordig uitgerust met moderne sensoren. Dat levert waardevolle gegevens over waterdieptes en prestaties op. Op basis van die informatie zou je als vaarweggebruikers gezamenlijk kunnen zorgen voor een real-time overzicht van vaarwegcondities in heel Europa.

CoVadem brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ van schepen te combineren met slimme Big-Datatechnieken. We verzamelen diepte-informatie van verschillende schepen, die we daarna centraal verwerken, analyseren en verrijken. Abonnees van CoVadem hebben op die manier direct toegang tot de meest actuele dieptegegevens en waterstandvoorspellingen.

Alle spelers rond de binnenvaart hebben baat bij de inzichten die ontstaan uit het combineren en analyseren van vaarweg- en prestatiedata. Schippers kunnen scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities. 

Wie zich aansluit bij CoVadem bespaart dus op kosten, maakt de binnenvaart efficiënter, draagt bij aan een beter milieu en helpt met het waarborgen van de waterveiligheid. Daar heeft de hele sector baat bij.