CoVadem krant: River Insight

Met trots presenteren wij de eerste editie van de CoVadem krant, welke wij "River Insight" hebben gedoopt. U kunt de krant online lezen via deze link.

Met “River Insight” willen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen van CoVadem en de oplossing die wij hebben ontwikkeld om continue inzicht in de actuele waterdiepten te realiseren. Zodat u schoner en slimmer kunt varen, met meer lading en minder brandstof.

U kunt een papieren exemplaar opvragen via info@covadem.com

CoVadem Seminar : Vakbeurs Maritime Industry, Woensdag 8 mei 2019, 10:00 - 12:00

Graag nodigen wij u uit voor het seminar ’Meten voor Meerwaarde – Slimmer en schoner varen’.
Het seminar vindt plaats op woensdag 8 mei, van 10.00 – 12.00 uur op de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem, in vergaderzaal 2.

Wisselende waterstanden en veranderende rivierbodems maken het vaststellen van de beschikbare waterdiepte en bevaarbaarheid van een rivier moeilijk. Bovendien heeft de binnenvaart vaker dan ooit te maken met extreme rivieromstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Optimaal afladen en efficiënt varen wordt steeds meer een uitdaging.

CoVadem heeft een online digitaal platform als basis, maar werkt daarnaast aan de integratie met bestaande navigatiesoftware.

CoVadem heeft een online digitaal platform als basis, maar werkt daarnaast aan de integratie met bestaande navigatiesoftware.

CoVadem biedt de oplossing. Met real-time meetapparatuur aan boord kan actuele vaardiepte informatie van verschillende metende schepen en vaargebieden in kaart worden gebracht. In een periode van ruim 6 jaar en vele deelprojecten werkten we hard om de complexiteit van scheepsgedrag, sensoren en rivierdynamiek te vatten in algoritmen.

Deze zaken zijn nu gecombineerd tot een werkend systeem om continue inzicht in de actuele waterdiepten te realiseren. Zodat u schoner en slimmer kunt varen, met meer lading en minder brandstof.

Tijdens het seminar vertellen wij graag meer over de CoVadem oplossing!

Bezoek ook onze stand!

Samen met Autena Marine is CoVadem aanwezig op de beursvloer. U bent u natuurlijk tijdens de beursdagen van harte welkom op de CoVadem stand: standnummer I 130.

CoVadem_logo met pay-off_FC.png

Helpt u BLN en Rijkswaterstaat bij het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal?

Rijkswaterstaat en BLN op zoek naar schippers voor monitoring suppletie Waal

Vaart u regelmatig beladen op de Waal, en mogen BLN / Rijkswaterstaat u bellen met vragen, ter ondersteuning van het verbeteren van de bevaarbaarheid van de rivier?

Het uitslijtproces in beeld, waardoor sluizen en kanalen eerder onbereikbaar worden. (bron: rijkswaterstaat)

Het uitslijtproces in beeld, waardoor sluizen en kanalen eerder onbereikbaar worden. (bron: rijkswaterstaat)

AMSTERDAM | Onbedoeld lijken harde lagen en sluisdrempels geleidelijk obstakels te vormen die bij lage waterstanden een beperking vormen voor de scheepvaart. Dat wordt veroorzaakt doordat de ‘zachtere’ delen van de bodem aan meer slijtage en erosie onderhevig zijn dan deze verhardde delen, en onvoldoende worden aangevuld door zand en ander sediment vanaf het hoger gelegen stroomgebied. Om de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren, wil Rijkswaterstaat dat tekort compenseren door gecontroleerd sediment aan de rivier toe te voegen.

Deze zogenaamde suppleties zijn bedoeld om de gehele waterkolom van de rivier omhoog te brengen, en zo de knelpunten te reduceren. Dat komt de bevaarbaarheid van de rivier en daarmee de aflaaddiepte van binnenvaartschepen ten goede. Om de suppleties optimaal uit te voeren vraagt Rijkswaterstaat uw hulp, als dagelijks gebruiker van de vaarweg. Rijkswaterstaat heeft daarom BLN-Schuttevaer als brancheorganisatie gevraagd te helpen.

Omdat u als binnenvaart veel belang heeft bij het beoogde effect van de suppleties, is BLN op zoek naar een tiental schippers/ondernemers die bereid zijn hun ervaringen over de bevaarbaarheid van de Waal te delen met BLN en Rijkswaterstaat. Samen met deze schippers wil BLN een klankbordgroep vormen die van tijd tot tijd telefonisch kan worden geraadpleegd voor vragen en het toevoegen van nautische kennis aan het project.

U als binnenvaartondernemer in staat stellen om optimaal gebruik te maken van de vaarweg, daar staan we voor als CoVadem. Daarom werken we aan het realiseren van een continue informatiedienst over de werkelijk beschikbare vaardiepten. (www.covadem.com) Evenzogoed ondersteunen we daarom graag initiatieven die het aantal knelpunten kunnen verminderen.

Als deelnemer aan CoVadem kent u de vaarweg, en onderschrijft u het belang van een goede bevaarbaarheid. Daarom ondersteunen we graag de oproep van BLN en Rijkswaterstaat. Zo koppelen we praktijkervaringen en -inzichten aan de theorie van achter de tekentafel, voor de gezondheid van de Waal als belangrijke levensader voor de Binnenvaart.

Wij nodigen u dan ook graag uit om in te gaan op de oproep van BLN-Schuttevaer!

Daarom:

Bevaart u regelmatig in beladen conditie de Waal en bent u bereid uw kennis en ervaring (telefonisch) te delen met BLN en Rijkswaterstaat? Meldt u dan aan via onderstaande link:

NB: Deze oproep is een vrije vertaling van de originele oproep van BLN. de originele oproep vind u hier: link


Deelnemers aan CoVadem bouwen samen aan een slimme dienst voor actuele en voorspelde vaardieptemetingen. Van Rotterdam tot aan Basel. (en verder) Zo begint u altijd optimaal voorbereid aan een reis, optimaliseert u uw ladingomzet en beperkt u het risico op vastlopen.

(preview CoVadem waterdiepte kaart)

(preview CoVadem waterdiepte kaart)

Nog geen deelnemer aan CoVadem? Maak gebruik van onze aantrekkelijke introductiekortingen, en neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek! We komen graag naar u toe!

Mijlpaal: CoVadem tekent voor opschaling

IMG_1166.JPG

Amsterdam, 8 december 2018

Door slim gebruik te maken van actueel inzicht in de beschikbare en verwachte waterdiepten kan de binnenvaart efficienter, veiliger en schoner varen. Dat maken we mogelijk met CoVadem.

Het succes van CoVadem valt of staat met de opschaling van het aantal metende schepen. Daar werken we hard aan met onze deelnemers. Om voldoende snelheid te kunnen maken, en om dat de kosten voor de baat uitgaan, gingen we in 2018 op zoek naar een externe investeerder.

En na interessante kennismakingen en veel enthousiasme, kunnen we melden dat we die hebben gevonden!

Op vrijdag 7 december zetten we met CoVadem een belangrijke stap. We tekenden een omvangrijke en voor de binnenvaart unieke investeringsovereenkomst met PDENH en FORWARD.one. Een mooie combinatie van investeerders die onze markt en service zeer goed weergeeft. PDENH als publiek fonds met duidelijke maatschappelijke ambities en een focus op duurzame mobiliteit, in combinatie met de zakelijke en maritieme expertise van FORWARD.one!

Met een investering oplopend tot 1,5 miljoen euro maken we de begroting rond voor de benodigde opschaling van CoVadem. Hiermee gaan we de komende twee jaar met volle kracht voor de groei van het metende netwerk en de doorontwikkeling van de informatiediensten. Zo gaan we de beoogde meerwaarde van actuele waterdiepte en goede voorspellingen realiseren.

Op 20 december we organiseren daarover een symposium aan boord van het mps Carmen in Nijmegen. Tijdens die bijeenkomst lanceren we onze plannen en vertellen we meer over de details van de overeenkomst en opschaling van CoVadem.

Meer weten? Neem contact op met info@covadem.com voor meer informatie. Wilt u erbij zijn op 20 december? De plaatsen zijn beperkt, maar “zolang de voorraad strekt”: van 13:00 tot 17:30 en tijdens de afsluiting tot 19:30 bent u van harte welkom. Neem contact op met covadem2018@covadem.com voor de details.

Het CoVadem Team

CoVadem - Varen. Met Voorkennis.

Onzekerheid in voorspelde waterstanden

Zowel Duitsland als Nederland hebben operationele modellen voor het bepalen van de te verwachten waterstanden bij meetstations / pegels. Duitsland publiceert die waarden op Elwis.de, waarbij onderscheid wordt gemaakt in ‘Vorhersage’ en ‘Abschätzung’. Nederland heeft een eigen model draaien waarin ook de Duitse Rijn is opgenomen. De voorspellingen voor de Nederlandse meetstations worden gepubliceerd op vaarweginformatie.nl.

We zien dat er momenteel grote verschillen in de voorspelling zijn tussen de beide modellen. Met de huidige droogte is het extra belangrijk om de toekomstige ontwikkeling in waterstand goed in de gaten te houden.

Daarom willen we graag via dit berichtje aandacht geven aan het feit de voorspellingen onzeker zijn. Verschillende modellen kunnen tot verschillende voorspellingen leiden. Helaas zijn er bij het bepalen van een goede verwachting diverse onzekerheden die door de verschillende modellen verschillend worden ingeschat. De ene keer ligt model A dichter bij de werkelijkheid, waar dat een andere keer model B is.

Welke verwachting dichter bij de werkelijkheid zal liggen, is helaas op dit moment niet op voorhand te zeggen. Het Nederlandse model heeft als primair doel het goed voorspellen van de Nederlandse meetstations, en dus het goed voorspellen van hoeveel water Nederland binnenstroomt bij Lobith. Dit laatste is de reden dat het Duitse Rijnstroomgebied onderdeel is van het Nederlandse model. Bij de modelontwikkeling is verwachting bij de Duitse pegels dus niet het primaire doel.

Met CoVadem proberen we een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de actuele en voorspelde waterdiepte op de Rijn, ongeacht het land of regio. CoVadem zet daarom in op het verzamelen en analyseren van deze informatie. Met die inzichten kunnen we straks ook bijdragen aan de ontwikkeling van betere modellen om tot adequatere verwachtingen te komen. Dat doen we om u straks op een zo betrouwbaar mogelijke wijze te informeren over de actuele en verwachtte condities. Voor een veilige, efficiënte en duurzame binnenvaart.

PK.png

Zomer 2018: Laagwater op de grote rivieren

Laag water op de grote rivieren: staan we straks de hele zomer in de file? Kan het tankstation geen benzine leveren ,  treft u vanavond als toegift een lege supermarkt en loopt tot overmaat van ramp de oplevering van uw nieuwe huis vertraging op door een tekort aan bouwmaterialen? Niet echt het beeld van een geslaagde zomer! CoVadem werkt aan de introductie van een innovatieve nieuwe service voor de binnenvaart. Een oplossing waar u ook van profiteert, ook als u geen schip heeft!