Mijlpaal: CoVadem tekent voor opschaling

IMG_1166.JPG

Amsterdam, 8 december 2018

Door slim gebruik te maken van actueel inzicht in de beschikbare en verwachte waterdiepten kan de binnenvaart efficienter, veiliger en schoner varen. Dat maken we mogelijk met CoVadem.

Het succes van CoVadem valt of staat met de opschaling van het aantal metende schepen. Daar werken we hard aan met onze deelnemers. Om voldoende snelheid te kunnen maken, en om dat de kosten voor de baat uitgaan, gingen we in 2018 op zoek naar een externe investeerder.

En na interessante kennismakingen en veel enthousiasme, kunnen we melden dat we die hebben gevonden!

Op vrijdag 7 december zetten we met CoVadem een belangrijke stap. We tekenden een omvangrijke en voor de binnenvaart unieke investeringsovereenkomst met PDENH en FORWARD.one. Een mooie combinatie van investeerders die onze markt en service zeer goed weergeeft. PDENH als publiek fonds met duidelijke maatschappelijke ambities en een focus op duurzame mobiliteit, in combinatie met de zakelijke en maritieme expertise van FORWARD.one!

Met een investering oplopend tot 1,5 miljoen euro maken we de begroting rond voor de benodigde opschaling van CoVadem. Hiermee gaan we de komende twee jaar met volle kracht voor de groei van het metende netwerk en de doorontwikkeling van de informatiediensten. Zo gaan we de beoogde meerwaarde van actuele waterdiepte en goede voorspellingen realiseren.

Op 20 december we organiseren daarover een symposium aan boord van het mps Carmen in Nijmegen. Tijdens die bijeenkomst lanceren we onze plannen en vertellen we meer over de details van de overeenkomst en opschaling van CoVadem.

Meer weten? Neem contact op met info@covadem.com voor meer informatie. Wilt u erbij zijn op 20 december? De plaatsen zijn beperkt, maar “zolang de voorraad strekt”: van 13:00 tot 17:30 en tijdens de afsluiting tot 19:30 bent u van harte welkom. Neem contact op met covadem2018@covadem.com voor de details.

Het CoVadem Team

CoVadem - Varen. Met Voorkennis.

Onzekerheid in voorspelde waterstanden

Zowel Duitsland als Nederland hebben operationele modellen voor het bepalen van de te verwachten waterstanden bij meetstations / pegels. Duitsland publiceert die waarden op Elwis.de, waarbij onderscheid wordt gemaakt in ‘Vorhersage’ en ‘Abschätzung’. Nederland heeft een eigen model draaien waarin ook de Duitse Rijn is opgenomen. De voorspellingen voor de Nederlandse meetstations worden gepubliceerd op vaarweginformatie.nl.

We zien dat er momenteel grote verschillen in de voorspelling zijn tussen de beide modellen. Met de huidige droogte is het extra belangrijk om de toekomstige ontwikkeling in waterstand goed in de gaten te houden.

Daarom willen we graag via dit berichtje aandacht geven aan het feit de voorspellingen onzeker zijn. Verschillende modellen kunnen tot verschillende voorspellingen leiden. Helaas zijn er bij het bepalen van een goede verwachting diverse onzekerheden die door de verschillende modellen verschillend worden ingeschat. De ene keer ligt model A dichter bij de werkelijkheid, waar dat een andere keer model B is.

Welke verwachting dichter bij de werkelijkheid zal liggen, is helaas op dit moment niet op voorhand te zeggen. Het Nederlandse model heeft als primair doel het goed voorspellen van de Nederlandse meetstations, en dus het goed voorspellen van hoeveel water Nederland binnenstroomt bij Lobith. Dit laatste is de reden dat het Duitse Rijnstroomgebied onderdeel is van het Nederlandse model. Bij de modelontwikkeling is verwachting bij de Duitse pegels dus niet het primaire doel.

Met CoVadem proberen we een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de actuele en voorspelde waterdiepte op de Rijn, ongeacht het land of regio. CoVadem zet daarom in op het verzamelen en analyseren van deze informatie. Met die inzichten kunnen we straks ook bijdragen aan de ontwikkeling van betere modellen om tot adequatere verwachtingen te komen. Dat doen we om u straks op een zo betrouwbaar mogelijke wijze te informeren over de actuele en verwachtte condities. Voor een veilige, efficiënte en duurzame binnenvaart.

PK.png

Zomer 2018: Laagwater op de grote rivieren

Laag water op de grote rivieren: staan we straks de hele zomer in de file? Kan het tankstation geen benzine leveren ,  treft u vanavond als toegift een lege supermarkt en loopt tot overmaat van ramp de oplevering van uw nieuwe huis vertraging op door een tekort aan bouwmaterialen? Niet echt het beeld van een geslaagde zomer! CoVadem werkt aan de introductie van een innovatieve nieuwe service voor de binnenvaart. Een oplossing waar u ook van profiteert, ook als u geen schip heeft!