Symposium CCR: De rivier verandert, behoefte aan betere voorspellingen

De rivier verandert continue, en scheepvaart verandert mee. Door klimaatverandering verandert het weer, en die verandering heeft invloed op de veranderingen in de rivierkarakteristiek. Maar hoe reageert de rivierbodem, en welke invloed heeft dat precies op de beschikbare vaardiepte? En hoe reageert de scheepvaart precies? Kunnen we die veranderingen vatten in betere voorspellingen, door continue te meten?

De rivier is bepalend voor de prestaties van de binnenvaart. Het karakter van de rivier en de beheersing van de rivier is daarnaast van vitaal belang voor de waterveiligheid. De rivier beter begrijpen, is hem straks beter kunnen voorspellen. Met betere voorspellingen kan de waterveiligheid beter worden gewaarborgd, en kan de binnenvaart beter presteren. Maar... wat je niet meet, dat verbeter je niet zomaar.

Tijdens een recent symposium van de CCR over 'Low flows on the river rhine', werd uitvoerig gesproken over het veranderende karakter van de rivier de Rijn, en de relatie van de die verandering tot de mondiale klimaatverandering. 

Juist dit soort ontwikkelingen vormen een belangrijke motivatie om van ons CoVadem initiatief een succes te maken, voor alle partijen. In de data die we met CoVadem verzamelen zitten vele inzichten verscholen die bij zullen dragen aan het beter begrijpen van de rivier.

Door die inzichten ook de komende jaren te blijven zoeken en bestuderen zullen we straks betere voorspellingen kunnen doen van de waterdiepten. Daar kunnen u en uw sector hun voordeel mee doen, een voordeel waar iedereen beter van wordt!

Het hele verslag van BLN over het CCR symposium kunt u hier lezen: "Symposium on Low Flows on the River Rhine"