CoVadem Research - Slimme systemen op de achtergrond

De nadruk bij het project Co2Vadem+, dat we uitvoeren met steun van Dinalog en deelnemende binnenvaartondernemingen ligt op het bouwen van een slimme tool om straks overal en altijd zicht te hebben op de meest actuele en voorspelde waterdiepten.  Je zou soms bijna vergeten dat daarvoor op de achtergrond grote uitdagingen liggen om de benodigde broninformatie te combineren. Maar we boeken belangrijke vorderingen...

Langzaam beginnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen. De waterdieptevoorspeller-applicatie is een complex operationeel systeem: dat meerdere keren per dag automatisch data uit verschillende externe bronnen ophaalt, de data bewerkt en combineert, en vervolgens presenteert in een inzichtelijke tabel. Het opzetten van zo’n systeem is geen sinecure. Hier gaat veel afstemming en programmeerwerk in zitten, terwijl hier voor de gebruiker niets van te zien is. De verschillende componenten van het systeem zijn inmiddels gereed. Op dit moment wordt er voor gezorgd dat de uitwisseling tussen de componenten goed verloopt.

Op basis van de gebruikersbijeenkomsten zijn functionele eisen en wensen geïnventariseerd die u als gebruiker heeft ten aanzien van de informatie over waterdiepten. Nu het onderliggende systeem is neergezet, gaan we gefaseerd delen van deze functionele eisen omzetten in een mobiele applicatie (toepassing). 

In de eerste oplevering (verwacht: eind augustus, begin september 2018) zullen we de eerste beta-versie van de toepassing met de deelnemers van Co2Vadem+ delen in een opleveringsbijeenkomst. We zullen dan in de tabel waterstanden en waterdiepten presenteren bij de pegels in Nederland en Duitsland, zowel actuele als voorspelde toekomstige waarden. De meerwaarde van de in ontwikkeling zijnde tool ligt daarmee in het feit dat we én toekomstige voorspellingen meegeven én waterdiepten. Die zijn momenteel niet of zeer beperkt openbaar beschikbaar. Daarnaast hebben we de ambitie om met de tool alle informatie op inzichtelijke manier bij elkaar te brengen.

Met de resultaten van de opleveringsbijeenkomst, waar we de eerste feedback van gebruikers zullen registreren zal vervolgens een volgende ontwikkelsprint worden gedaan. Wanneer de toepassing voldoende stabiel is zullen we de groep testgebruikers uitbreiden.

Binnenkort nemen we contact op met de Co2Vadem+ deelnemers voor het inplannen van de opleveringsbijeenkomst.

*) Co2Vadem+ is de naam van het project dat CoVadem uitvoert met steun van Dinalog / NWO en de deelnemende binnenvaartondernemers

Bovenstaand diagram geeft een grove weergave van de opbouw van het systeem voor waterdiepte-informatie en voorspellingen.

Bovenstaand diagram geeft een grove weergave van de opbouw van het systeem voor waterdiepte-informatie en voorspellingen.