Opschaling & continuïteit CoVadem

CoVadem maakt binnenvaart beter. Varen met voorkennis. Optimaal afladen en schoner varen. Maar ook: ontwerpen & optimaliseren met voorkennis. Een treffender inzet van kennis en inzicht voor een betere markt en een betere maatschappij.

Terwijl de ontwikkeling in volle kracht doorgaat, is CoVadem hard op weg om 4 jaar onderzoek te vertalen in een duurzaam succes voor de binnenvaart. We besteden op dit moment naast R&D steeds meer aandacht aan het voorbereiden op marktintroductie en opschaling. Een uitdagende transitie staat ons de komende periode te wachten. 

CoVadem is continue in ontwikkeling, en dat willen we voort kunnen zetten. Ook als straks de subsidieprojecten ten einde lopen. Door nu de stap richting continuïteit te maken kunnen we ook de basis voor die doorontwikkeling leggen. Schaalvergroting is nodig om te zorgen dat we straks niet alleen slimme services kunnen bieden, maar zorgt er ook voor dat die services ook beschikken over voldoende actuele data. Daarmee kunnen we u straks continue waardevolle informatie leveren.

We werken aan CoVadem vanuit de visie dat het slim beheren en analyseren van die gegevens straks de basis kan vormen voor tal van nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld ook aan de algoritmen die straks bijdragen aan smart shipping. Ook dat vraagt een gedegen inzicht in de interactie tussen schip, lading, reisafspraken en vaarwegcondities. We verzamelen de relevante bits en bytes aan boord van schepen en maken daar een geheel nieuwe informatiebron met meerwaarde voor alle betrokkenen.
 
CoVadem. Turning bits into benefits. Together.