Onzekerheid in voorspelde waterstanden

Zowel Duitsland als Nederland hebben operationele modellen voor het bepalen van de te verwachten waterstanden bij meetstations / pegels. Duitsland publiceert die waarden op Elwis.de, waarbij onderscheid wordt gemaakt in ‘Vorhersage’ en ‘Abschätzung’. Nederland heeft een eigen model draaien waarin ook de Duitse Rijn is opgenomen. De voorspellingen voor de Nederlandse meetstations worden gepubliceerd op vaarweginformatie.nl.

We zien dat er momenteel grote verschillen in de voorspelling zijn tussen de beide modellen. Met de huidige droogte is het extra belangrijk om de toekomstige ontwikkeling in waterstand goed in de gaten te houden.

Daarom willen we graag via dit berichtje aandacht geven aan het feit de voorspellingen onzeker zijn. Verschillende modellen kunnen tot verschillende voorspellingen leiden. Helaas zijn er bij het bepalen van een goede verwachting diverse onzekerheden die door de verschillende modellen verschillend worden ingeschat. De ene keer ligt model A dichter bij de werkelijkheid, waar dat een andere keer model B is.

Welke verwachting dichter bij de werkelijkheid zal liggen, is helaas op dit moment niet op voorhand te zeggen. Het Nederlandse model heeft als primair doel het goed voorspellen van de Nederlandse meetstations, en dus het goed voorspellen van hoeveel water Nederland binnenstroomt bij Lobith. Dit laatste is de reden dat het Duitse Rijnstroomgebied onderdeel is van het Nederlandse model. Bij de modelontwikkeling is verwachting bij de Duitse pegels dus niet het primaire doel.

Met CoVadem proberen we een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de actuele en voorspelde waterdiepte op de Rijn, ongeacht het land of regio. CoVadem zet daarom in op het verzamelen en analyseren van deze informatie. Met die inzichten kunnen we straks ook bijdragen aan de ontwikkeling van betere modellen om tot adequatere verwachtingen te komen. Dat doen we om u straks op een zo betrouwbaar mogelijke wijze te informeren over de actuele en verwachtte condities. Voor een veilige, efficiënte en duurzame binnenvaart.

PK.png