Zomer 2018: Laagwater op de grote rivieren

CoVadem – Varen met voorkennis:  Innovatief inzicht voor slim, veilig en efficiënt transport over water

Het aanhoudende laagwater heeft de afgelopen dagen al tot tal van nieuwsitems geleid. Benzinestations moeten op rantsoen[1], de bouw heeft moeite om aan materialen te komen en lege schappen dreigen in de supermarkt[2].

De binnenvaart heeft een merkwaardige haat-liefde verhouding met periodes van laagwater als deze. Enerzijds zijn er meer schepen nodig voor dezelfde transporthoeveelheid, dat is goed voor de vrachtprijs[3], maar anderzijds staan veiligheid en efficiency onder druk. Tot het moment dat het komt tot vaarverboden. Maar dan staan we met zijn alle de hele zomer in de file[4]

CoVadem biedt een oplossing waar iedereen wel bij vaart: Varen met Voorkennis! CoVadem werkt al enige tijd achter de schermen aan een slimme dataservice en treft op dit moment de laatste voorbereiding voor een grootschalige introductie.

Achtergrond

Om ervoor te zorgen dat een schip altijd optimaal kan worden beladen, zonder het risico te lopen om ergens op de route vast te lopen, heeft een binnenvaartondernemer actuele informatie nodig over de beschikbare vaardiepte. Om de brandstofkosten minimaal te houden heeft hij betrouwbare inzichten nodig in de interactie tussen het schip en de rivier, onder alle denkbare omstandigheden.

Op dit moment moet hij die informatie proberen af te leiden uit de per regio verschillende bronnen voor waterstanden, al dan niet accuraat, en de soms zeer lokaal afgegeven metingen van de waterdiepte. Dat is echter een tijdrovend en complexe exercitie[5]. Bovendien wordt dat bemoeilijkt doordat niet alleen de waterstand, maar ook de rivierbodem continue verandert. Volgens CoVadem kan dit beter, slimmer en sneller.

Grensoverschrijdend, altijd het laatste inzicht

Daarom werken we met CoVadem aan de introductie van een slimmere informatiebron. Door gebruik te maken van de waarnemingen van een kritische massa van metende schepen, introduceren we een nieuwe, grensoverschrijdende bron van informatie voor alle schepen. Door die bron te combineren met modellen van de rivier en de meteorologie koppelen we er een verwachting van de beschikbare waterdiepten aan die tot zes dagen vooruit gaat. Door tevens gebruik te maken van gegevens over belading en brandstofverbruik (indien aanwezig) genereren we bovendien een scheeps-specifiek inzicht in de historische prestaties onder alle denkbare omstandigheden. Dit alles wordt gebundeld en aangeboden in een overzichtelijk en toegankelijke toepassing, en vervolgens via een koppeling met uw navigatiesysteem.

Veilig, efficiënt en klimaatvriendelijk

Zo vaart de binnenvaartondernemer van morgen straks altijd veilig, met een optimale hoeveelheid lading en een minimaal brandstofverbruik. Goed voor de binnenvaart; goed voor de economie; goed voor het klimaat én veilig bovendien.

Na een periode van voorbereidend onderzoek, validatie en productontwikkeling treft CoVadem op dit moment de vereiste voorbereidingen voor een grootschalige uitbreiding van de metende vloot.

CoVadem in één video

Klant of investeerder worden?

Om met CoVadem de beoogde bijdrage(n) te leveren moeten we de metende vloot opschalen naar 250 schepen. Dit gaan we de komende twee jaar doen. Hieraan kunt u hetzij als launching customer, hetzij als investeerder (of beide) een bijdrage aan leveren. Samen groeien we dan de komende twee jaar tot hét slimme dataplatform voor de binnenvaart van morgen. Voor de Rijn en ver daar buiten. Meer weten? Mail ons via info@covadem.com

[1] https://nos.nl/artikel/2242372-pomp-tankstation-soms-leeg-door-tekort-aan-chauffeurs-en-de-droogte.html

[2] https://www.bnr.nl/podcast/de-ochtendspits/10349017/problemen-door-lage-waterstanden

[3] https://www.contargo.net/nl/goodtoknow/lws/

[4] http://aqualink.biz/gevolgen-droogte-voor-scheepvaart-nog-minimaal/

[5] http://www.platformzeroincidents.nl/wp-content/uploads/2018/07/Berekening-vaardiepte-R01.pdf

Informatie over de waterdiepte in de rivier is snel aan veroudering onderhevig. Dat is waarom bestaande methoden niet volstaan. Lees in ons vorige  nieuwsbericht  hoe we - ook met de nog niet voltallige vloot - ook nu al de waterdiepte in de rivier in beeld brengen. 

Informatie over de waterdiepte in de rivier is snel aan veroudering onderhevig. Dat is waarom bestaande methoden niet volstaan. Lees in ons vorige nieuwsbericht hoe we - ook met de nog niet voltallige vloot - ook nu al de waterdiepte in de rivier in beeld brengen.