Helpt u BLN en Rijkswaterstaat bij het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal?

Rijkswaterstaat en BLN op zoek naar schippers voor monitoring suppletie Waal

Vaart u regelmatig beladen op de Waal, en mogen BLN / Rijkswaterstaat u bellen met vragen, ter ondersteuning van het verbeteren van de bevaarbaarheid van de rivier?

Het uitslijtproces in beeld, waardoor sluizen en kanalen eerder onbereikbaar worden. (bron: rijkswaterstaat)

Het uitslijtproces in beeld, waardoor sluizen en kanalen eerder onbereikbaar worden. (bron: rijkswaterstaat)

AMSTERDAM | Onbedoeld lijken harde lagen en sluisdrempels geleidelijk obstakels te vormen die bij lage waterstanden een beperking vormen voor de scheepvaart. Dat wordt veroorzaakt doordat de ‘zachtere’ delen van de bodem aan meer slijtage en erosie onderhevig zijn dan deze verhardde delen, en onvoldoende worden aangevuld door zand en ander sediment vanaf het hoger gelegen stroomgebied. Om de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren, wil Rijkswaterstaat dat tekort compenseren door gecontroleerd sediment aan de rivier toe te voegen.

Deze zogenaamde suppleties zijn bedoeld om de gehele waterkolom van de rivier omhoog te brengen, en zo de knelpunten te reduceren. Dat komt de bevaarbaarheid van de rivier en daarmee de aflaaddiepte van binnenvaartschepen ten goede. Om de suppleties optimaal uit te voeren vraagt Rijkswaterstaat uw hulp, als dagelijks gebruiker van de vaarweg. Rijkswaterstaat heeft daarom BLN-Schuttevaer als brancheorganisatie gevraagd te helpen.

Omdat u als binnenvaart veel belang heeft bij het beoogde effect van de suppleties, is BLN op zoek naar een tiental schippers/ondernemers die bereid zijn hun ervaringen over de bevaarbaarheid van de Waal te delen met BLN en Rijkswaterstaat. Samen met deze schippers wil BLN een klankbordgroep vormen die van tijd tot tijd telefonisch kan worden geraadpleegd voor vragen en het toevoegen van nautische kennis aan het project.

U als binnenvaartondernemer in staat stellen om optimaal gebruik te maken van de vaarweg, daar staan we voor als CoVadem. Daarom werken we aan het realiseren van een continue informatiedienst over de werkelijk beschikbare vaardiepten. (www.covadem.com) Evenzogoed ondersteunen we daarom graag initiatieven die het aantal knelpunten kunnen verminderen.

Als deelnemer aan CoVadem kent u de vaarweg, en onderschrijft u het belang van een goede bevaarbaarheid. Daarom ondersteunen we graag de oproep van BLN en Rijkswaterstaat. Zo koppelen we praktijkervaringen en -inzichten aan de theorie van achter de tekentafel, voor de gezondheid van de Waal als belangrijke levensader voor de Binnenvaart.

Wij nodigen u dan ook graag uit om in te gaan op de oproep van BLN-Schuttevaer!

Daarom:

Bevaart u regelmatig in beladen conditie de Waal en bent u bereid uw kennis en ervaring (telefonisch) te delen met BLN en Rijkswaterstaat? Meldt u dan aan via onderstaande link:

NB: Deze oproep is een vrije vertaling van de originele oproep van BLN. de originele oproep vind u hier: link


Deelnemers aan CoVadem bouwen samen aan een slimme dienst voor actuele en voorspelde vaardieptemetingen. Van Rotterdam tot aan Basel. (en verder) Zo begint u altijd optimaal voorbereid aan een reis, optimaliseert u uw ladingomzet en beperkt u het risico op vastlopen.

(preview CoVadem waterdiepte kaart)

(preview CoVadem waterdiepte kaart)

Nog geen deelnemer aan CoVadem? Maak gebruik van onze aantrekkelijke introductiekortingen, en neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek! We komen graag naar u toe!