CoVadem is een initiatief van MARINDeltaresAutena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart. Daarnaast werken we samen met een groeiende community die ons financieel en inhoudelijk ondersteunt. Die groep bestaat onder meer uit marktpartijen zoals Danser ContainerlineThyssenKrupp Veerhaven, Heuvelman Groep, NPRCShipping Factory en ruim 50 individuele binnenvaartondernemers. Daarnaast werkt CoVadem samen met partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Port of SwitzerlandTKI DinalogTU DelftRijkswaterstaat, BLN en CBRB.

Onze visie

Het beter maken van de binnenvaart is onze ultieme drijfveer. Met moderne hulpmiddelen en baanbrekende nieuwe inzichten willen wij de binnenvaart transformeren naar een meer winstgevende, schonere en efficiëntere vervoersmodaliteit. Samen met jou werken wij aan antwoorden waar de samenleving dringend behoefte aan heeft.

Om onze visie te realiseren, kijken we op een nieuwe manier naar de binnenvaart. Daarbij maken we gebruik van de innovatieve technologieën die vandaag beschikbaar zijn. Door het delen van data te combineren met slimme computerprogramma’s en unieke algoritmen, benutten we de kansen voor vaarwegen en scheepvaart optimaal.

De toekomst van de binnenvaart

Wij geloven in de binnenvaart als een vervoersoplossing met toekomst. Niet alleen omdat onze initiatiefnemers uit deze sector voortkomen, maar ook omdat CoVadem de toegangsdeur is naar baanbrekende innovaties. Met inzichten op basis van data leggen we een belangrijk fundament voor de volgende stap in de scheepvaart: smart shipping, of autonoom varen. Kennis van de rivierbodem en beschikbare waterdiepten zijn daarvoor een cruciale voorwaarde, en dat is precies wat CoVadem levert.

Maar de kansen van het idee achter CoVadem gaan verder dan autonoom varen. Ook vaarwegonderhoud, watermanagement en de samenleving hebben baat bij onze oplossing. Samen houden we onze voeten droog en werken we aan een groenere profilering van de binnenvaart. 

We staan slechts aan het begin van wat er mogelijk is. Als we slim samenwerken, dan kan CoVadem de basis zijn voor een enorm potentieel aan waardevolle innovatie. Wij dagen studenten en onderwijsinstellingen dan ook graag uit om mee te denken over hoe onze oplossingen meerwaarde kunnen realiseren voor de samenleving.

Support

CoVadem participates in the European Knowledge and Innovation Community Climate-KIC. As an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT). EIT Climate KIC is working towards a prosperous, inclusive, climate-resilient society founded on a circular, zero-carbon economy.

EIT-Climate-KIC-EU-flag-transparent.png