Moderne technologieën kunnen veel betekenen voor de binnenvaart. CoVadem speelt daarop in met slimme algoritmen die het maximale uit jouw data kunnen halen. Dat is goed voor schippers, maar ook voor vaarwegbeheerders, baggeraars, kennisinstellingen en scheepsbouwers. Dit zijn alle voordelen op een rijtje:

Optimale belading op basis van actuele en voorspelde waterdiepten

Betrouwbare informatie over beschikbare waterdiepten is cruciaal om een schip optimaal af te laden. Die gegevens zijn echter niet altijd aanwezig. Ook verschilt die informatie meestal sterk per regio, en wijken de huidige voorspellingen vaak af van de werkelijkheid. CoVadem brengt daar verandering in. Met een continu beschikbaar systeem van actuele waterdiepten zonder regionale beperkingen kunnen binnenvaartondernemers hun schip altijd optimaal beladen.

Lagere brandstofkosten door efficiënter varen en afladen

Met de inzichten van CoVadem is het mogelijk om wel 10 procent minder brandstof te verbruiken. Dat kan per schip oplopen tot wel tienduizenden euro’s per jaar. Die besparing realiseren we door het combineren en analyseren van data over jouw schip, jouw route, jouw lading, de actuele vaarwegcondities, je historische prestaties en anonieme prestatiegegevens uit de markt.

Betrouwbare aankomsttijden (ETA) door een nauwkeuriger vaarplanning

Nauwkeurige waterdieptevoorspellingen zijn belangrijk voor een betrouwbare vaarplanning. Dankzij de gedetailleerde en accurate voorspellingen van CoVadem kunnen binnenvaartondernemers beter anticiperen op de condities onderweg. Dat zorgt voor een betrouwbare ETA.

Breed toepasbare inzichten op basis van slimme data-analyses

De hele maritieme sector heeft baat bij slimme en actuele data-analyses. Met onze verrijkte informatie kunnen baggeraars proactief baggeren en structureel besparen op de inzet van materieel. Kennisinstellingen kunnen nieuwe inzichten in de ontwikkeling van rivieren ontwikkelen. Overheden en vaarwegbeheerders kunnen met onze gegevens de waterveiligheid beter waarborgen. Bovendien kunnen scheepsontwerpers onze data gebruiken om slimme, autonome schepen te bouwen die efficiënter en schoner opereren.

Minder uitstoot, voor een beter milieu

De binnenvaart genereert ieder jaar bijna twee miljard kilo CO2. Gelukkig kunnen we onze data gebruiken om efficiënter te varen en beter af te laden. Zo verminderen we de uitstoot van broeikasgassen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van de binnenvaart als duurzame transportwijze.

Grote investeringen zijn niet nodig

Niemand zit te wachten op grote investeringen. Daarom zijn de producten van CoVadem beschikbaar in de vorm van een abonnement. Zo kunt u profiteren van onze baanbrekende inzichten zonder investeringsdrempel.